Lloc web de l'associació LaLoka https://laloka.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

24 lines
1.3 KiB

2 years ago
2 years ago
2 years ago
2 years ago
 1. ---
 2. layout: base-layout.njk
 3. title: Associa't
 4. ---
 5. Qualsevol persona interessada en la cultura lliure pot esdevenir sòcia activa o col·laboradora de LaLoka. Associar-se és una manera de mostrar el teu suport a la divulgació i creació de cultura lliure en català. Si ets una persona individual, pots escollir entre sòcia activa i sòcia col·laboradora. La quota mínima per a les persones individuals és de tres euros al mes. Si sou una entitat, també podeu fer-vos membre en qualitat d'entitat de suport.
 6. <br />
 7. [Estatuts de l'associació](/associacio/estatuts/)
 8. ## Sòcia activa
 9. Són sòcies actives aquelles persones que, a més de compartir els principis fundacionals de l'associació, volen participar en el dia a dia de l'associació, és a dir, en la seva gestió interna i en l'execució dels seus projectes.
 10. <br />
 11. [Fer-se sòcia activa](/socies/actives/)
 12. ## Sòcia col·laboradora
 13. Són sòcies col·laboradores aquelles persones que comparteixen els principis fundacionals de l'associació però no estan interessades en gestionar el seu funcionament diari.
 14. <br />
 15. [Fer-se sòcia col·laboradora](/socies/colaboradores/)
 16. ## Entitat de suport
 17. Si sou un col·lectiu o entitat, podeu fer-vos entitat de suport. La quota mínima per a entitats de suport és de cent euros l'any.
 18. <br />
 19. [Esdevenir entitat de suport](/socies/suport/)