Browse Source

Initial commit

main
buttle 1 year ago
commit
3025e4f387
 1. 11
    .eleventy.js
 2. 2
    .gitignore
 3. 1
    README.md
 4. 40
    _src/_includes/base-layout.njk
 5. 5
    _src/_includes/footer.njk
 6. 10
    _src/_includes/menu.njk
 7. 4
    _src/associacio/acords.md
 8. 20
    _src/associacio/donacions.md
 9. 15
    _src/associacio/estatuts.md
 10. 99
    _src/associacio/index.md
 11. 25
    _src/associacio/participa.md
 12. 26
    _src/cultura-lliure.md
 13. 15
    _src/efecte-xarxa.md
 14. 91
    _src/eines.md
 15. 34
    _src/formacions/comunicacio.md
 16. 52
    _src/formacions/index.md
 17. 20
    _src/index.md
 18. 21
    _src/mitjans-socials.md
 19. 70
    _src/projectes.md
 20. 28
    _src/rap-restriccions-ca.md
 21. 18
    _src/recursos.md
 22. 45
    _src/socies/actives.md
 23. 52
    _src/socies/colaboradores.md
 24. 24
    _src/socies/index.md
 25. 38
    _src/socies/suport.md
 26. 3036
    package-lock.json
 27. 15
    package.json
 28. 162
    static/css/laloka.css
 29. 427
    static/css/normalize.css
 30. 418
    static/css/skeleton.css
 31. 192
    static/img/favicon-sf-v.svg
 32. BIN
    static/img/logo-sf-b.png

11
.eleventy.js

@ -0,0 +1,11 @@
module.exports = function(eleventyConfig) {
// Copy the `img` and `css` folders to the output
eleventyConfig.addPassthroughCopy("static");
return {
dir: {
input: '_src',
output: '_site'
}
};
}

2
.gitignore

@ -0,0 +1,2 @@
node_modules
_site

1
README.md

@ -0,0 +1 @@
# laloka.org static site generator

40
_src/_includes/base-layout.njk

@ -0,0 +1,40 @@
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="ca-ES">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta name="description" content="Associacio per la Cultura lliure" />
<meta name="keywords" content="ProgramariLliure, Fediverse, Barcelona, Catalunya, LlenguaCatalana, Catala, ESS" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>LaLoka - {{ title }}</title>
<link rel="shortcurt icon" type="image/svg" href="/img/favicon-sf-v.svg">
<link href="/static/css/normalize.css" rel="stylesheet" media="screen">
<link href="/static/css/skeleton.css" rel="stylesheet" media="screen">
<link href="/static/css/laloka.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="twelve column"
<!-- Site navigation menu -->
{% include 'menu.njk' %}
<h1 class="pageTitle">
{{ title }}
</h1>
<!-- Main content -->
<div class="content">
{{ content | safe }}
</div>
{% include 'footer.njk' %}
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

5
_src/_includes/footer.njk

@ -0,0 +1,5 @@
<div class="footer">
<p>&#x2764; Web feta amb HTML i CSS &#x2764;
<a href="mailto:info@laloka.org">info@laloka.org</a>
</p>
</div>

10
_src/_includes/menu.njk

@ -0,0 +1,10 @@
<div class="topnav">
<a href="/">Índex</a>
<a href="/associacio/">LaLoka</a>
<a href="/projectes/">Projectes</a>
<a href="/eines/">Eines</a>
<a href="/socies/">Associa't!</a>
<img src="/static/img/logo-sf-b.png"
id="logo"
alt="Logo de l'associació LaLoka">
</div>

4
_src/associacio/acords.md

@ -0,0 +1,4 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Acords
---

20
_src/associacio/donacions.md

@ -0,0 +1,20 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Donacions
---
<p>Si pots i et ve de gust, finança econòmicament l'associació amb una donació puntual o mensual.</p>
<ul class="a">
<li>Amb moneda lliure Ğ1 (crear compte no membre per LaLoka)</li>
<li>Amb euros</li>
<ul class="a">
<li>A través d'OpenCollective<br />
<a href="https://opencollective.com/laloka">OpenCollective de LaLoka</a></li>
<li>A través d'una transferència bancària al compte corrent de l'associació: <b>ES00 0000 0000 0000 0000</b></li>
<li>Per correu postal:
<p>Associació per la Cultura Lliure LaLoka<br />
c/ nº<br />
cp:<br />
Barcelona, Catalunya, Spain</p></li>
</ul>
</ul>

15
_src/associacio/estatuts.md

@ -0,0 +1,15 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Estatuts de LaLoka
---
<ul>
<li>Versió dels Estatuts en odt</li>
<li>Versió dels Estatuts en pdf</li>
</ul>
<h2 id="capitol-i.-la-denominacio-els-fins-i-el-domicili">Capitol I. La denominacio, els fins i el domicili</h2>
<h3 id="preambul">Preambul</h3>
<p>L’Associació per la cultura lliure &quot;LaLoka&quot; és una associació que vol promoure les diverses manifestacions de la cultura lliure en llengua catalana, especialment eines i recursos de programari lliure, i molt especialment, descentralitzades i federades.</p>
<h3 id="article-1.-denominacio">Article 1. Denominacio</h3>
<p>L’Associació per la cultura lliure &quot;LaLoka&quot;, en endavant LaLoka, és una associació sense ànim de lucre que regularà les seves activitats d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret associació, i els seus estatuts.</p>

99
_src/associacio/index.md

@ -0,0 +1,99 @@
---
layout: base-layout.njk
title: L'associacio
---
Amb el lema: &quot;CULTURA LLIURE, SOCIETAT LLIURE!&quot;, l'associació LaLoka promou eines i continguts lliures en català. A LaLoka, usem, difonem i creem béns comuns digitals.
## Objectius
L'associació LaLoka té per objectius:
<ol start="0">
<li><b>Difondre</b> les diverses manifestacions de la Cultura lliure principalment en llengua catalana</li>
<li><b>Gestionar</b> la pròpia associació amb programari lliure per servir d’exemple a altres organitzacions</li>
<li><b>Facilitar</b> la comprensió de la descentralització web i l’ús d’eines descentralitzades</li>
<li><b>Desenvolupar</b> projectes de Cultura lliure i afavorir la col·laboració entre projectes ja existents</li>
</ol>
## Accions
Per assolir els objectius de l'associació es contemplen accions com:
* Recopilació de bibliografia sobre l’estat i l’ús del programari lliure
* Promoció d’accions culturals a barris i pobles
* Oferir infraestructures per a l’ús d’eines lliures d’interès general
* Organització d’activitats divulgatives i formatives
* Creació de documentació i manuals d’ús de programari lliure
* Desenvolupament de projectes propis relacionats amb la Cultura lliure
* Impuls i divulgació de projectes alineats amb els objectius de l'associació
## Documentacio
### Documents oficials
* Acta fundacional
* [Estatuts](/associacio/estatuts/)
* Acords de convivència
### Documents de comunicacio
<ul class="a">
<li>Logo en diferents formats</li>
<li>Altres documents gràfics: fulletons, cartells, il·lustracions</li>
</ul>
### Altres documents
<ul class="a">
<li><a href="/recursos/">Recursos</a></li>
</ul>
## Activitat de l'associacio
<ul class="a">
<li><a href="/mitjans-socials/">Mitjans socials</li>
<li><a href="https://agora.fedi.cat">Àgora de participació</a></li>
</ul>
## Serveis
### Servei de formularis
Des de LaLoka, impulsem el desenvolupament de projectes com LiberaForms, un programari per crear formularis ètics.
<ul>
<li><a href="https://liberaforms.org/ca/serveis">Contracta un servei de formularis amb LiberaForms</a></li>
<li><a href="/projectes/">Descobreix altres projectes de LaLoka</a></li>
<li><a href="/eines/">Inspira't de les nostres eines</a></li>
</ul>
### Formacions i assessoraments
<ul>
<li>Si vols organitzar una activitat sobre cultura lliure a la teva entitat
<a href="/formacions/">consulta les nostres formacions</a></li>
<li>Si necessites assessorament o alguna formació a mida, contacta'ns per correu electrònic</li>
</ul>
## Dona'ns suport
<p>Si t'agrada el que fem, ens pots donar suport de diverses maneres.</p>
<ul>
<li><a href="/associacio/socies/">Fes-te sòcia</a></li>
<li><a href="/associacio/participa/">Participa-hi altrament</a></li>
</ul>
## Contacta'ns
<ul class="a">
<li>Escriu-nos un correu electrònic</li>
<li>Contacta'ns per la Fedi</li>
<li>Escriu-nos una carta</li>
<p>Associació per la Cultura Lliure LaLoka<br />
c/ nº<br />
cp:<br />
Barcelona, Catalunya, Spain</li>
</ul>

25
_src/associacio/participa.md

@ -0,0 +1,25 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Participa
---
Pots donar suport a l'associació de diverses maneres.
## Difusio
Informar també es participar. Parla o escriu sobre l'associació i els seus projectes. Si tens un blog, dedica'ns unes línies i enllaça a la nostra web. I si no, aprofita les sobretaules per explicar a les persones que estimes la importància de la cultura lliure per a construir aquest nou món que portem a les nostres eines.
## Voluntariat
Sempre es necessiten mans per tirar endavant els projectes, per exemple, traduint o corregint en català o altres idiomes. També es pot donar un cop de mà fent més accessibles els continguts web: posant subtítols a vídeos o fent transcripcions d'àudios. Si t'engresquen aquestes tasques, registra't a l'àgora de Fedicat perquè ens poguem coordinar.
<a href="https://agora.fedi.cat">Àgora de Fedicat</a>
## Altres suports
<ul class="a">
<li><a href="socies.html">Associa't</a></li>
<li><a href="donacions.html">Fés una donació</a></li>
<li><a href="formacions.html">Sol·licita formacions</a></li>
<li><a href="https://liberaforms.org/ca/serveis">Contracta un servei de formularis</a></li>
</ul>
## Propostes
Si vols fer una col·laboració amb l'associació, escriu-nos un correu o fes la proposta per l'àgora Fedicat.

26
_src/cultura-lliure.md

@ -0,0 +1,26 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Cultura lliure
---
<p>Quan parlem de Cultura lliure, incloem tant les eines com els continguts. A l'associació LaLoka, usem programari lliure i llicenciem les nostres creacions amb llicències lliures, ja siguin programes, textos, imatges, àudios o vídeos.</p>
<h2 id="definició-de-cultura-lliure">Definicio de cultura lliure</h2>
<p>Segons la Viquipèdia, la Cultura lliure és <em>tota aquella creació, i el moviment que la promou, que advoca per l'elaboració i difusió de cultura d'acord amb uns principis de llibertat equiparables als del programari lliure.</em></p>
<p><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Cultura_lliure">Definició de Cultura lliure a la Viquipèdia</a></p>
<h3 id="les-llibertats-del-programari-lliure">Les llibertats del programari lliure</h3>
<p>Són aquestes quatre:</p>
<ol class="b" start="0">
<li><b>Usar</b> el programa com es vulgui</li>
<li><b>Estudiar</b> el codi del programa per aprendre com funciona i poder-lo adaptar a les teves necessitats</li>
<li><b>Compartir</b> el programa amb qui vulguis</li>
<li><b>Millorar</b> el programa i compartir les millores públicament perquè tothom se'n pugui beneficiar</li>
</ol>
<p><a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">Definició de Programari lliure al projecte GNU</a></p>
<h2 id="llicències-de-contingut">Llicencies de contingut</h2>
<p>Per garantir les llibertats del programari i els continguts que creem, posem llicències a les nostres obres.</p>
<h3 id="per-al-programari">Per al programari</h3>
<p>Per als nostres programes usem Copyleft, és a dir, que garantim que el programa que creem sigui lliure per sempre més. Paradoxalment, una llicència Copyleft, obliga a les persones que modifiquen un programa a llicenciar el programa amb la mateixa llicència. I així, ens assegurem que tant el programa original com les seves modificacions són sempre lliures.</p>
<p><a href="https://www.gnu.org/licenses/copyleft.html">Definició de Copyleft al projecte GNU</a></p>
<h3 id="per-al-contingut">Per al contingut</h3>
<p>Per als nostres continguts, si no s'especifica altrament, usem la llicencia Creative Commons Atribució i Compartir igual (CC BY-SA). Com la GPL o l'AGPL per al programari, la CC BY-SA és una llicència Copyleft per als continguts. Permet usar i reusar el contingut sempre i quan es facin dues coses: citar a qui ha creat el contingut i posa la mateixa llicència a l'obra que se'n derivi.</p>
<p><a href="https://creativecommons.org/">Llicències Creative Commons</a></p>

15
_src/efecte-xarxa.md

@ -0,0 +1,15 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Sobre l'efecte xarxa
---
<h2 id="la-web-casa-nostra">La Web, casa nostra</h2>
<p>Considerem que per conèixer un projecte potser sí que, avui dia, cal una pàgina web però no cal un compte a mitjans privatius. I estar a una pàgina de Facebook no és participar de la Web, és regalar-li a una empresa el nostre contingut, les nostres converses. Participar de la Web és tenir la teva pròpia pàgina sota un domini i un servidor que controlis tu i/o algú de la teva confiança. Una pàgina web ha de ser la teva casa digital, un lloc on hi posis les coses que vols compartir públicament. I Facebook, per exemple, no és públic, és privat. Si no hi tens compte no pots veure les publicacions.</p>
<p>Participant de mitjans privatius, privem a altres persones d'accedir als nostres continguts, enriquint encara més els que ja són rics. Evita publicar contingut exclusiu en mitjans privatius. Publica els teus continguts a la teva pàgina web perquè els pugui veure tothom i no només algunes persones en un jardí vallat.</p>
<h2 id="un-nou-efecte-xarxa">Un nou efecte xarxa</h2>
<h3 id="icones">Icones</h3>
<p>Si algú arriba a la nostra casa digital i es troba que només participem de mitjans corporatius és probable que acabi anant allà per interactuar amb nosaltres. En canvi, si participem de mitjans lliures, donarem l'oportunitat de conèixer altres maneres de fer. Participar de mitjans socials lliures no és tenir un altaveu disponible les 24 hores del dia, és relacionar-se amb altres persones, fomentar debats, fer pinya. Usa mitjans socials federats i posa les icones de les eines que usis a la teva pàgina web per generar un nou efecte xarxa.</p>
<h3 id="parametres">Parametres</h3>
<p>Participar quantitativament és comptar retuits o analitzar les visites d'una pàgina, però participar qualitativament implica fomentar i alimentar debats constructius, on diverses veus hi diguin la seva amb respecte. Tal com s'intenta fer a la vida física. Però la problemàtica dels mitjans federats, com passa amb la resta del programari lliure, és que no tenim publicistes i, si no es proven durant al menys uns mesos, no es poden començar a apreciar les diferències amb els mitjans asocials privatius. Usa mitjans socials federats per descobrir què volem dir per participació digital qualitativa.</p>
<h3 id="mencions">Mencions</h3>
<p>Si has de mencionar a algú, fes-ho a mitjans socials federats per crear i reforçar enllaços forts. Parlem d'enllaços forts en dos sentits: l'enllaç de la pròpia <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Localitzador_uniforme_de_recursos">URL</a> i l'enllaç que es genera entre les persones a través de la interacció. Usem mitjans federats per fomentar un nou efecte xarxa!</p>

91
_src/eines.md

@ -0,0 +1,91 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Eines
---
<p>A LaLoka fem servir eines de programari lliure tant per organitzar-nos com per crear i publicar continguts.</p>
## Eines organitzatives
<p>Per organitzar l'associació i els seus projectes:</p>
<ul class="a">
<li>Gestionem els nostres dominis amb Gandi i Don Dominio</li>
<li>Els servidors els tenim amb eXO, Maadix i ScaleWay</li>
<li>Mantenim un servidor de correu</li>
<li>Tenim muntat un servidor de pàgines web amb <a href="https://getgrav.org">Grav</a></li>
<li>Emmagatzemem la nostra informació amb <a href="https://nextcloud.com">Nextcloud</a></li>
<li>Endrecem la documentació pública amb <a href="https://gitlab.com/la-loka/arxiusoberts">Arxius Oberts</a></li>
<li>Fem còpies de seguretat de la nostra informació</li>
</ul>
## Altres eines que gestionem
<p>Proporcionem algunes eines que només requereixen registrar-se amb un correu electrònic, d'altres necessiten d'una petició prèvia, i algunes altres es poden fer servir sense registrar-se enlloc ni fer cap petició.</p>
### Eines amb peticio
<p>Per usar aquestes eines s'ha de ser sòcia i fer una petició d'ús. Un cop acceptada la petició, et crearem un compte.</p>
<ul class="a">
<li><b>Formularis amb LiberaForms</b><br />
Des de LaLoka, donem suport al desenvolupament del programari lliure LiberaForms, una eina per a crear formularis que respecten els drets digitals de les persones que en fan ús. Si ets sòcia de LaLoka, t'oferim fer formularis des del domini &quot;liberaforms.laloka.org&quot;.</p></li>
<ul class="a">
<li><a href="https://liberaforms.org">Projecte LiberaForms</a></li>
<li>Si ets sòcia i vols usar LiberaForms, omple el formulari de petició per als formularis (enllaç a petició)</p></li>
</ul>
<li><b>Blog federat amb Plume</b><br />
A LaLoka usem i promocionem eines de publicació descentralitzades i federades. És més, tenim un projecte específic anomenat Fedicat per donar-les a conèixer. Si ets sòcia, t'oferim publicar un blog des del domini &quot;blog.fedi.cat&quot;.</p></li>
<ul class="a">
<li><a href="https://fedi.cat">Projecte Fedicat</a></li>
<li>Si ets sòcia i vols usar el Plume, omple el formulari de petició per al fediblog (enllaç a petició)</li>
</ul>
</ul>
### Eines amb registre sense peticio
<p>Per usar aquestes eines no cal ser sòcia ni fer una petició d'ús, però fer-les servir implica llegir i acceptar els <a href="/associacio/acords/">acords de convivència de l'associació</a>. Et pots registrar a aquestes eines amb un correu electrònic però estarem molt agraïdes si aquest correu no depèn de cap multinacional.</p>
<ul class="a">
<li><b>Àgora Fedicat amb Discourse</b><br />
L'àgora és un espai de debat públic i també d'organització interna. És una eina que considerem molt útil perquè ens permet endreçar temes per categories, fer seguiment de propostes, proposar enquestes, etc. A més, es pot usar com a missatgeria i com a llista de correu. Si t'interessa la cultura lliure, participa a l'àgora aportant dubtes i coneixements!</li>
<p><a href="https://agora.fedi.cat">Registra't a l'àgora de Fedicat</a></p>
</ul>
<ul class="a">
<li><b>Microblogging federat amb Pleroma</b><br />
A més del blog federat, administrem i moderem la instància de microblogging &quot;barcelona.social&quot;, que es basa en el programari Pleroma i forma part de l'ecosistema d'eines de la Federació de mitjans socials lliures. Hem habilitat 5000 caràcters per publicació i tenim emojis personalitzats. A més, si tens un compte en aquest node, pots triar entre la interfície de Pleroma o la de Mastodon.</li>
<p><a href="https://barcelona.social/about">Registra't al node de Pleroma</a></p>
</ul>
### Eines sense registre ni peticio
<p>Gestionem algunes eines organitzatives que no requereixen registre ni petició. Fes-ne un bon ús.</p>
<ul class="a">
<li><b>Pads amb Etherpad</b><br />
Un pad és un document col·laboratiu on hi poden escriure diverses persones al mateix temps. Si cada persona que participa a un mateix pad, tria un color i un nom o pseudònim, després és més fàcil saber qui ha escrit què. Per a compartir un pad només cal compartir-ne l'enllaç.</li>
<p><a href="https://pad.laloka.org">Crea un pad</a></p>
</ul>
<ul class="a">
<li><b>Audioconferències amb Mumble</b><br />
Quan no ens cal compartir pantalla, ens comuniquem per audioconferència enlloc de per videoconferència perquè és més ecològic. A més, el programa Mumble ens permet crear sales temàtiques on debatre temes o quedar per petar-la una estona.</li>
<p><a href="https://parla.laloka.org">Fem un Parla?</a></p>
</ul>
## Eines que ens deixen
<p>Quan necessitem compartir pantalla fem servir Jitsi però no qualsevol Jitsi. El servidor oficial de projecte Jitsi, meet.jit.si, depèn d'Amazon... I quan hem de fer esdeveniments, fem servir un Big Blue Button, però no qualsevol... Tots els programes s'han d'instal·lar a un servidor, però no tots els servidors són iguals i nosaltres preferim servidors de proximitat física i ideològica que no depenguin de cap multinacional. Com sovint les veïnes d'eXO ens deixen el seu Jitsi i el seu BBB, aprofitem aquest espai per donar-els-hi les gràcies.</p>
<ul class="a">
<li><a href="https://exo.cat">Associació eXO</a></li>
<li>Programari <a href="https://jitsi.org">Jitsi</a></li>
<li>Programari <a href="https://jitsi.org">BBB</a></li>
</ul>
<h2 id="altres-eines">Altres Eines</h2>
<p>Altres programaris lliures que fem servir per crear els nostres continguts, reproduir música o vídeos, gestionar contrasenyes, navegar per les Internets i cercar-hi informació.</p>
<ul class="a">
<li>Usem sistemes operatius lliures (Ubuntu, Debian, Linux Mint, BSD, etc.)</li>
<li>Creem documents de text, fulls de càlcul i presentacions amb <a href="https://www.libreoffice.org">LibreOffice</a></li>
<li>Dibuixem vectors amb <a href="https://inkscape.org">Inkscape</a></li>
<li>Retoquem imatges amb <a href="https://www.gimp.org">GIMP</a></li>
<li>Maquetem amb <a href="https://www.scribus.net">Scribus</a></li>
<li>Reproduim arxius multimèdia amb <a href="https://www.videolan.org">VLC</a></li>
<li>Desem les contrasenyes amb <a href="https://keepassxc.org">KeepassXC</a></li>
<li>Gestionem els correus amb <a href="https://www.thunderbird.net">Thunderbird</a> o <a href="https://wiki.gnome.org/Apps/Evolution">Evolution</a></li>
<li>Naveguem per les Internets amb <a href="https://www.mozilla.org/ca/firefox/new">Firefox</a></li>
<li>Cercem informació a <a href="https://searx.space/">Searx</a></li>
<li>Ens ubiquem amb <a href="https://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a></li>
<li>Experimentem nous protocols amb <a href="https://gemini.circumlunar.space">Gemini</a></li>
<li>Experimentem la moneda lliure amb un node de <a href="https://duniter.org/en">Duniter</a></li>
</ul>

34
_src/formacions/comunicacio.md

@ -0,0 +1,34 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Comunicacio amb programari lliure
---
En aquest curs reflexionarem sobre el context digital i coneixerem eines de programari lliure per crear i publicar continguts. A més, descobrirem les llicències Creative Commons.
<h2 id="dades-del-curs">Dades del curs</h2>
<ul class="a">
<li>Durada: 6 hores</li>
<li>Sessions: 4</li>
<li>Persones destinatàries: membres de juntes directives i persones responsables de la comunicació</li>
<li>Modalitat: sessions en línia o presencials</li>
<li>Metodologia: curs teòric i pràctic</li>
</ul>
<h2 id="objectius">Objectius</h2>
<ul class="a">
<li>Reflexionar sobre el context digital actual</li>
<li>Fomentar l'ús d'eines digitals lliures en la creació de contingut</li>
<li>Apropar-se a les llicències de contingut lliures</li>
<li>Descobrir la Federació de mitjans socials descentralitzats</li>
</ul>
<h2 id="contingut">Contingut</h2>
<ol class="b">
<li>Les GAFAM: un problema glocal</li>
<li>Fluxos de treball i creativitat amb programari lliure</li>
<li>Com llicenciar una obra amb llicències creative commons</li>
<li>&quot;El mitjà és el missatge&quot;: com fomentar una participació digital qualitativa</li>
</ol>
Sol·licita aquesta formació (enllaç a formulari)</br>
<a href="/formacions/">Consulta les altres formacions</a>

52
_src/formacions/index.md

@ -0,0 +1,52 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Formacions
---
Proposem xerrades, tallers i cursos per promoure i posar en pràctica la cultura lliure.
## Xerrades
Les xerrades introductòries tenen una durada d'una hora i són sessions teòriques on s'exposen conceptes relacionats amb la cultura lliure. Es fan en dues parts: uns quaranta minuts d'exposició de la temàtica i uns vint minuts de debat o preguntes.
<ul class="a">
<li>Introducció al programari lliure (enllaç a fitxa)</li>
<li>Introducció als mitjans socials federats (enllaç a fitxa)</li>
</ul>
## Tallers
<p>Els tallers de demostració tenen una durada de dues hores i són sessions pràctiques per tractar accions més específiques.</p>
<ul class="a">
<li>Crea materials gràfics amb programari lliure (enllaç a fitxa)</li>
<li>Mitjans socials federats: funcionament i bones pràctiques (enllaç a fitxa)</li>
</ul>
## Curs de comunicacio amb programari lliure
Aquest curs d'aprofundiment té una durada de sis hores repartides en quatre sessions d'una hora i mitja. Es pot fer concentrat en dues setmanes (dues sessions d'una hora i mitja per setmana) o pausat en un mes (una sessió d'una hora i mitja per setmana). Hi ha dues sessions teòriques i dues sessions pràctiques.
<a href="/formacions/comunicacio/">Consulta la fitxa del curs</a>
#Virtual i presencial
<p>Les formacions es poden fer de forma virtual i també presencialment si el desplaçament es dóna a l'àrea metropolitana de Barcelona. Si necessiteu que ens desplacem més enllà o voleu una formació a mida, envieu-nos un correu electrònic.</p>
### Formacions virtuals
<p>Requeriments per a les formacions virtuals:</p>
<ul class="a">
<li>Necessitareu connexió a Internet</li>
<li>Proporcionarem l'eina Big Blue Button</li>
</ul>
<p>Us farem arribar un enllaç que us durà a la sala virtual de formació. Un cop arribeu a la sala, haureu d'assignar-vos un nom o pseudònim i ja hi podreu entrar.</p>
### Formacions presencials
<p>Requeriments per a les formacions presencials:</p>
<ul class="a">
<li>Proposeu-nos un espai adequat al nombre de persones assistents</li>
<li>Necessitarem electricitat i, si pot ser, connexió a Internet</li>
<li>Ens caldrà un projector o pantalla que funcionin amb cable VGA i altaveus</li>
</ul>
<p>Sol·licita una formació (enllaç a formulari)</p>
</ul>

20
_src/index.md

@ -0,0 +1,20 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Benvinguda
---
<p>LaLoka és una associació sense ànim de lucre que promou la <b>cultura lliure en català</b>, especialment continguts i eines de programari lliure, i molt especialment, tecnologies descentralitzades i federades.</p>
<p>LaLoka, La Local en esperanto, gestiona íntegrament la seva infraestructura amb eines lliures i participa del moviment del programari lliure amb projectes i col·laboracions de diversa naturalesa.</p>
<h2 id="per-què">Per que</h2>
<p>Vivim en un món on les tecnologies digitals són com un líquid que s'escola imparable per tot arreu. I si bé el salt digital a les Internets havia de ser una pluja d'oportunitats per a tothom, el context digital ha estat capitalitzat per poques corporacions. No totes les tecnologies digitals existents són iguals, i algunes són més ètiques que altres en el seu disseny i pràctiques.</p>
<p>A LaLoka creiem que <b>un altre paisatge digital no només és possible</b>: ja ha existit i segueix existint. És més, creiem que tot projecte que vol posar les persones al centre i dur a terme una transformació social coherent, hauria d'usar i promocionar tecnologies ètiques.</p>
<h2 id="cultura-lliure-societat-lliure">Cultura lliure, societat lliure!</h2>
<ul class="a">
<li><a href="cultura-lliure.html">Què entenem per Cultura lliure</a></li>
<li><a href="associacio.html">Coneix millor l'associació</a></li>
<li><a href="projectes.html">Descobreix els nostres projectes</a></li>
<li><a href="eines.html">Inspira't de les nostres eines</a></li>
<li><a href="socies.html">Fes-te sòcia de LaLoka</a></li>
<li><a href="participa.html">Participa-hi altrament</a></li>
</ul>
<p>Si no s'indica el contrari, els continguts d'aquesta pàgina web estan sota llicència CC BY-SA.</p>

21
_src/mitjans-socials.md

@ -0,0 +1,21 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Mitjans socials
---
<p>Hi ha dos tipus de mitjans digitals: uns d'asocials privatius que són corporatius i centralitzats, i uns de socials lliures que són comunitaris i federats. A l'associació LaLoka només participem de la Federació de mitjans socials lliures i federats, la Fedivers, una navalla suïssa de la comunicació lliure.<br />
<a href="https://fedi.cat">Coneix millor la Fedivers</a></p>
<p>A més, a LaLoka administrem i moderem el nostre propi node de Pleroma<br />
Saluda'ns a la Fedi (crear compte fedi)</p>
<p>El projecte Fedicat també participa a la Fedi amb un node de Plume.<br />
<a href="https://blog.fedi.cat/@/fedizens">Llegeix el blog de les fedizens</a></p>
<h2 id="mes-enlla-de-la-rap">Mes enlla de la RAP</h2>
<p>Resistència a l'Agressió Publicitària, coneguda com a RAP, és una associació francesa que és conscient de la toxicitat dels mitjans asocials privatius i s'autoimposa tres restriccions en el seu ús. Si sou una organització en defensa dels drets humans, una administració pública, lluiteu per la transformació social o simplement voleu contribuir a un món millor amb els vostres clics, us recomanem les restriccions de la RAP:</p>
<ol class="b">
<li>No fer promoció de xarxes socials publicitàries</li>
<li>Evitar posar contingut exclusiu a les xarxes socials publicitàries</li>
<li>No recórrer a l'esponsorització</li>
</ol>
<p><a href="rap-restriccions-ca.html">Traducció de les restriccions de la RAP</a></p>
<p>A LaLoka anem molt més enllà d'aquestes restriccions i, directament, no usem mitjans privatius. Si vols estar al dia del que fem, informa't a la nostra web i al nostre compte de mitjans socials lliures.<br />
<a href="efecte-xarxa.html">Sobre l'efecte xarxa</a>

70
_src/projectes.md

@ -0,0 +1,70 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Projectes
---
Des de LaLoka creem i dinamitzem projectes relacionats amb la cultura lliure.
## Fedicat
El projecte Fedicat vol apropar els mitjans socials lliures a la comunitat catalanoparlant. Sota aquest domini, hi tenim una pàgina web explicativa, una àgora de participació i un fediblog. A més, des del projecte Fedicat, impulsem tres accions concretes en relació als mitjans socials lliures federats.
[Visita la pàgina web de Fedicat](https://fedi.cat)
### Observatori
L'observatori recull dades públiques sobre l'ús de mitjans socials federats a l'Economia Social i Solidària. Implica un informe i una infografia. Si hi vols col·laborar, registra't a l'àgora de participació de Fedicat.
[Participa a l'àgora de Fedicat](https://agora.fedi.cat)
### Publicacio mensual
Des del compte <span class="citation">@fedizens</span> del Fediblog, publicarem una entrada mensual amb informació sobre la Fedivers.
[Llegeix el Fediblog](https://blog.fedi.cat)
### Curs de comunicacio amb programari lliure
Hem dissenyat un curs de comunicació per a reflexionar, crear i compartir continguts digitals amb tecnologies lliures i descentralitzades.
<a href="/formacions/comunicacio/">Consulta la fitxa del curs</a>
## Barcelona social
El node de Barcelona.social és una porta oberta a l'ecosistema glocal de la Federació de mitjans socials lliures. Barcelona.social dóna servei de microblogging federat a través de l'eina Pleroma, és a dir, que si hi tens un compte, podràs interactuar amb veïnes locals i internacionals independentment de l'eina que facin servir, ja sigui que publiquin imatges, vídeos o textos. Per exemple, des de Pleroma pots comentar un vídeo de Peertube o una foto de Pixelfed.
Però això, els mitjans asocials privatius no t'ho deixen fer perquè cada corporació vol recollir dades al seu jardí vallat. A dia d'avui, ni des de Twitter ni des de Facebook pots comentar vídeos de Youtube o fotos d'Instagram. Vine a la Fedi i passa de les GAFAM!
Si vius per Barcelona o tens vincles amb la ciutat o les seves gents, et convidem a llegir els acords de convivència del node. Si hi estàs d'acord, ens encantarà que vinguis a fer pinya.
* <a href="https://barcelona.social/about">Llegeix els acords de convivència de barcelona.social</a>
* <a href="https://opencollective.com/laloka/contribute/projecte-barcelona-social-24996/checkout">Fes una donació per mantenir el node</a>
## Programari
A LaLoka també desenvolupem programari.
### LiberaForms
El projecte LiberaForms tracta del desenvolupament d'un programa que permet crear i administrar formularis de forma fàcil i ètica. LiberaForms és programari de quilòmetre zero i cultura lliure de proximitat.
[Coneix més a fons el projecte LiberaForms](https://liberaforms.org)
### Arxius Oberts
Un programa que ens permet endreçar la documentació pública altrament, des d'una web que mostra el contingut que es posa a un directori de Nextcloud. A més de funcional, aquest programa és elegant i robust. Si vols instal·lar-lo o trastejar el codi, passa per la forja.
[Consulta la documentació d'Arxius Oberts](https://gitlab.com/la-loka/arxiusoberts)
## MIXETESS
El projecte MIXETESS respon a l'acrònim Moviment per unes Infraestructures i Xarxes Ètiques: Transparents, Ecològiques, Sobiranes i Solidàries. Tal com fan els CHATONS francesos, les MIXETESS catalanes volen evitar la recol·lecció i centralització de les dades personals en empreses GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Estem treballant en aquest projecte poquet a poquet.
De fet, LaLoka és una mixeta. Des de LaLoka i els seus projectes oferim serveis web com documents col·laboratius, audioconferències, l'àgora de participació de Fedicat i el node fediversal de microblogging barcelona.social. A més, disposem d'un servidor de pàgines web estàtiques, d'un de blog federat i d'una instància personalitzada de LiberaForms per a crear formularis ètics.
* <a href="https://chatons.org">Inspira't dels CHATONS</a>
* En construcció, <a href="https://mixetess.org">Pàgina web MIXETESS</a>
* <a href="eines.html">Inspira't de les nostres eines</a>
## Col·laboracions
Algunes de les nostres sòcies també participen en altres associacions, comunitats i projectes vinculats a la cultura lliure. Volem mencionar especialment a:
* <a href="https://exo.cat">L'associació eXO</a>
* <a href="https://anartist.org">La comunitat Anartist</a>
* <a href="https://monedalliure.org">El projecte Moneda Lliure</a>

28
_src/rap-restriccions-ca.md

@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Resistencia a l'Agressio Publicitaria s'infiltra a les xarxes «socials»
---
<p>RAP ha decidit obrir comptes a les xarxes socials per millor acomplir la seva missió d'informació al públic sobre les conseqüències del sistema publicitari i de la mobilització de la ciutadania en la lluita contra aquest sistema.</p>
<p>Després de l'aparició de les xarxes socials publicitàries, a la nostra associació s'havia prohibit participar-hi, partint del principi que aquests llocs tenen per objectiu principal recol·lectar dades per vendre-les als anunciants, el que resumeix perfectament la dita: «si és gratuït, el producte ets tu». En efecte, el model econòmic de les xarxes socials més conegudes no és pas neutre: està basat en la mercantilització de les nostres dades personals, a més de la del nostre «temps de cervell disponible». Dit altrament, el sistema publicitari compra a aquestes xarxes traces de la nostra personalitat per intentar convertir-nos en les seves titelles. Nosaltres no volem participar a l'hegemonia dels mitjans perseguint l'objectiu d'augmentar el nombre d' «oportunitats a veure» les publicitats, i de transformar Internet en un món tancat on les úniques informacions són formatades per algoritmes amb lògiques publicitàries.</p>
<p>Deu anys després de l'aparició d'aquestes plataformes, podem constatar que tot allò que nosaltres temíem que passaria s'ha fet realitat: un gran nombre d'internautes només usen Internet a través d'aquestes xarxes. I encara pitjor, per una gran majoria de polítics i periodistes, tenir un gran nombre de seguidors en aquestes xarxes socials ha esdevingut un criteri de legitimitat.</p>
<p>I així, amb el temps, aquestes plataformes han esdevingut el canal mediàtic principal per un nombre creixent d'individus. Prohibint-nos d'expressar-nos-hi, perdem oportunitats d'adreçar-nos-hi i d'alertar-los sobre els perills publicitaris, compresos i en particular, d'aquestes mateixes xarxes. Vet aquí, després d'una madura reflexió, hem decidit optar per una posició més subtil: usar sense promoure. Aquesta línia és de fet la que ja apliquem a la majoria dels mitjans publicitaris: veure TF1 o Europe 1 no ens ha fet mai elogiar-los ni posar el seu logotip per a tot arreu ni incitar a la seva audiència. Es tracta de clarificar aquesta pràctica i d'adaptar-la a aquests nous tipus de mitjans. Per fer-ho, hem escrit una carta d'ús de xarxes socials publicitàries. Així, a més donar-nos un marc, compartim algunes recomanacions.</p>
<p>Hem doncs decidit crear comptes a les famoses xarxes, però també donar la possibilitat de seguir-nos a una xarxa social alternativa: Framasphere, amb l'objectiu d'incitar a sortir de les xarxes creades en benefici del sistema publicitari.</p>
<p>La nostra perspectiva és un cop més la prioritzar alternatives no publicitàries. Si això ajuda a l'emancipació d'algunes persones que participaran a les altres xarxes més democràtiques, ja haurem guanyat una batalla.</p>
<h2 id="carta-per-a-lus-moderat-de-les-xarxes-socials-publicitaries-proposat-per-resistencia-a-lagressio-publicitaria">Carta per a l'us moderat de les xarxes socials publicitaries proposat per Resistencia a l'Agressio Publicitaria</h2>
<p>Les xarxes socials publicitàries no són eines neutres. Com altres mitjans publicitaris, la contrapartida per la persona usuària és la recepció de publicitats, però no només això. En efecte, aquestes xarxes perfilen les usuàries i comercien amb les seves dades personals per tal de personalitzar la publicitat. En aquest sentit, el seu ús no és inofensiu i recomanem restringir-les en alguns principis:</p>
<ol class="b">
<li><p>No fer promoció de xarxes socials publicitàries<br />
Si bé sembla estratègic usar aquests mitjans per adreçar-nos a la gent que els usa, això no és motiu per prioritzar-los o legitimar-los. És possible usar-los i de ser-hi present sense necessitat de rendir-se als seus propis suports de comunicació (tracts, pàgines web, etc.)</p></li>
<li><p>Evitar de posar contingut exclusiu a les xarxes socials publicitàries<br />
Publicar contingut exclusiu a les xarxes socials publicitàries és una manera indirecta d'incitar a les persones a la seva utilització. Quan publiqueu a les xarxes socials publicitàries, assegureu-vos que la informació sigui accessible per altres mitjans (pàgina web, xarxa social lliure i no publicitària, etc.). Els comentaris i interpel·lacions públiques són excepcionals.</p></li>
<li><p>No recorreu a l'esponsorització<br />
Pagar per posar abans les nostres publicacions és finançar i participar d'un sistema publicitari i de la lògica del mercat del temps de cervell disponible.</p></li>
</ol>
<h2 id="credits">Credits</h2>
<p>De l'article en francès <a href="https://antipub.org/resistance-a-l-agression-publicitaire-s-infiltre-dans-les-reseaux-sociaux/">Résistance à l’Agression Publicitaire s’infiltre dans les réseaux « sociaux »</a><br />
Traducció per titi (<span class="citation">@titi</span><span class="citation">@barcelona.social</span>) i xaloc (<span class="citation">@xaloc</span><span class="citation">@fedi.xaloc.space</span>). Llicència del document: CC BY-SA / Desembre 2019</p>
<h2 id="versions">Versions</h2>
<p><a href="https://arxius.laloka.org/projectes/EquipLliure/comunicacio-respectuosa/exemples/RAP/rap-restriccions-ca.md">Versió md</a><br />
<a href="https://arxius.laloka.org/projectes/EquipLliure/comunicacio-respectuosa/exemples/RAP/rap-restriccions-ca.odt">Versió odt</a><br />
<a href="https://arxius.laloka.org/projectes/EquipLliure/comunicacio-respectuosa/exemples/RAP/rap-restriccions-ca.pdf">Versió pdf</a></p>

18
_src/recursos.md

@ -0,0 +1,18 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Recursos
---
<p>Molts continguts sobre cultura lliure només estan disponibles en idiomes que no són el català. Per això, des de l'Associació LaLoka volem crear i recrear continguts per apropar la cultura lliure a les persones catalanoparlants. Ajuda'ns a traduir, corregir, subtitular i transcriure continguts al català. Registra't a l'àgora de Fedicat per participar en la creació i recreació de continguts sobre cultura lliure. Els recursos que anem creant i recreant els endrecem als nostres Arxius Oberts.</p>
<ul class="a">
<li><a href="https://agora.fedi.cat">Àgora Fedicat</a></li>
<li><a href="https://arxius.laloka.org/w/recursos/">Recursos a Arxius Oberts</a></li>
</ul>
<h2 id="traduccions">Traduccions</h2>
<p>Pesquem textos en altres idiomes que creiem que valen la pena traduir. Si trobes un text interessant sobre la descentralització o els mitjans federats, avisa'ns per la Fedi o per l'àgora. I si necessites ajut per traduir-ne un, obre un fil a l'àgora.</p>
<h2 id="correccions">Correccions</h2>
<p>Sempre és bo detectar i corregir errors tipogràfics, lapsus calami o faltes d'ortografia. Si detectes errades en un text, comenta'ns-ho per l'àgora o per correu electrònic.</p>
<h2 id="subtitulat">Subtitulat</h2>
<p>Una gran barrera dels continguts digitals és l'idioma. Ajuda'ns a subtitular vídeos en català. A més de ser útils per a comprendre un altre idioma, el subtitulat d'un vídeo també és útil per algunes persones amb diversitat funcional. Participa a l'àgora de la Fedicat i dona'ns un cop de mà.</p>
<h2 id="transcripcions">Transcripcions</h2>
<p>En un món ideal, tot contingut té la seva transcripció. Volem que els idiomes i continguts siguin ponts, i no barreres. Ajuda'n a transcriure continguts.</p>

45
_src/socies/actives.md

@ -0,0 +1,45 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Socia activa
---
<p>Són sòcies actives aquelles persones que, a més de compartir els principis fundacionals de l'associació, volen participar en el dia a dia de l'associació, és a dir, en la seva gestió interna i en l'execució dels seus projectes. La quota mínima per ser sòcia activa és de tres euros al mes.</p>
<h2 id="procés-dadmissió">Proces d'admissio</h2>
<ul class="a">
<li>Per esdevenir sòcia activa s'ha de fer una sol·licitud i comprometre's a abonar la quota corresponent</li>
<li>La candidatura s’anunciarà a la resta de persones sòcies durant un període mínim de set dies</li>
<li>La persona sol·licitant serà acceptada com a nova sòcia a excepció que hi hagi un percentatge significatiu de sòcies que argumentin raonadament en contra durant el procés d'admissió</li>
<li>La persona que exerceixi el càrrec de secretària serà l'encarregada de tramitar l'admissió i comunicar-ne el resultat a la persona sol·licitant</li>
</ul>
<h2 id="drets-i-deures">Drets i deures</h2>
<p>Els drets i deures de les sòcies actives es detallen al capítol dos, apartats quatre, cinc i sis dels Estatuts de l'associació.</p>
<h3 id="drets">Drets</h3>
<p>Són drets de les sòcies actives:</p>
<ul class="a">
<li>Estar informades de les activitats de l'associació</li>
<li>Anunciar públicament que són sòcies de LaLoka</li>
<li>Tenir veu i vot en les assemblees generals, i participar de comissions i grups de treball</li>
<li>Vetar de manera argumentada l’admissió de noves sòcies si consideren que es posa en joc els fonaments de l'associació</li>
<li>Prèvia consulta i aprovació, emprendre iniciatives aliniades amb els objectius i accions de l'associació</li>
</ul>
<h3 id="deures">Deures</h3>
<p>Són deures de les sòcies actives:</p>
<ul class="a">
<li>Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les</li>
<li>Respectar els acords de convivència</li>
<li>Abonar la quota corresponent</li>
<li>Informar amb 15 dies d’antelació del pagament de la següent quota que et vols donar de baixa de l’associació</li>
</ul>
<h2 id="procediment-de-baixa">Procediment de baixa</h2>
<ul class="a">
<li>Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic</li>
<li>Si no s'abona la quota i no es contacta amb tresoria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si el no abonament de la quota es justifica degudament, la persona afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió</li>
</ul>
<h2 id="fes-te-socia-activa">Fes-te socia activa</h2>
<ul class="a">
<li><a href="estatuts.html">Consulta els Estatuts</a></li>
<li>Fes-nos arribar la sol·licitud per ser sòcia activa (enllaç formulari)</li>
</ul>
<h2 id="canvia-de-modalitat">Canvia de modalitat</h2>
<p>Envia'ns un correu electrònic si vols canviar de sòcia activa a sòcia col·laboradora.</p>

52
_src/socies/colaboradores.md

@ -0,0 +1,52 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Socia col·laboradora
---
Són sòcies col·laboradores aquelles persones que comparteixen els principis fundacionals de l'associació però no estan interessades en gestionar el seu funcionament diari. La quota mínima per ser sòcia col·laboradora és de tres euros al mes.
## Procés d'admissió
<ul>
<li>Per esdevenir sòcia col·laboradora s'ha de fer una sol·licitud i comprometre's a abonar la quota corresponent</li>
<li>La candidatura s’anunciarà a la resta de persones sòcies durant un període mínim de set dies</li>
<li>La persona sol·licitant serà acceptada com a nova sòcia a excepció que hi hagi un percentatge significatiu de sòcies que argumentin raonadament en contra durant el procés d'admissió</li>
<li>La persona que exerceixi el càrrec de secretària serà l'encarregada de tramitar l'admissió i comunicar-ne el resultat a la persona sol·licitant</li>
</ul>
## Drets i deures
Els drets i deures de les sòcies col·laboradores es detallen al capítol dos, apartat vuit dels Estatuts de l'associació.
### Drets
<p>Són drets de les sòcies col·laboradores:</p>
<ul>
<li>Estar informades de les activitats de l'associació</li>
<li>Anunciar públicament que són sòcies de LaLoka</li>
</ul>
### Deures
<p>Són deures de les sòcies col·laboradores:</p>
<ul>
<li>Abonar una quota corresponent</li>
<li>Informar amb 15 dies d’antelació del pagament de la següent quota que et vols donar de baixa de l’associació</li>
</ul>
## Procediment de baixa
<ul>
<li>Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic</li>
<li>Si no s'abona la quota i no es contacta amb tresoria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si el no abonament de la quota es justifica degudament, la persona afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió</li>
</ul>
## Fes-te sòcia col·laboradora
<ul>
<li><a href="estatuts.html">Consulta els Estatuts</a></li>
<li>Fes-nos arribar la sol·licitud per ser sòcia col·laboradora (crear formulari)</li>
</ul>
<h2 id="canvia-de-modalitat">Canvia de modalitat</h2>
<p>Envia'ns un correu electrònic si vols canviar de sòcia col·laboradora a sòcia activa.</p>

24
_src/socies/index.md

@ -0,0 +1,24 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Associa't
---
Qualsevol persona interessada en la cultura lliure pot esdevenir sòcia activa o col·laboradora de LaLoka. Associar-se és una manera de mostrar el teu suport a la divulgació i creació de cultura lliure en català. Si ets una persona individual, pots escollir entre sòcia activa i sòcia col·laboradora. La quota mínima per a les persones individuals és de tres euros al mes. Si sou una entitat, també podeu fer-vos membre en qualitat d'entitat de suport.
<br />
[Estatuts de l'associacio](/associacio/estatuts/)
## Socia activa
Són sòcies actives aquelles persones que, a més de compartir els principis fundacionals de l'associació, volen participar en el dia a dia de l'associació, és a dir, en la seva gestió interna i en l'execució dels seus projectes.
<br />
[Fer-se sòcia activa](/socies/actives/)
## Socia col·laboradora
Són sòcies col·laboradores aquelles persones que comparteixen els principis fundacionals de l'associació però no estan interessades en gestionar el seu funcionament diari.
<br />
[Fer-se sòcia col·laboradora](/socies/colaboradores/)
## Entitat de suport
Si sou un col·lectiu o entitat, podeu fer-vos entitat de suport. La quota mínima per a entitats de suport és de cent euros l'any.
<br />
[Esdevenir entitat de suport](/socies/suport/)

38
_src/socies/suport.md

@ -0,0 +1,38 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Entitat de suport
---
<p>Si sou un col·lectiu o entitat, podeu fer-vos entitat de suport. La quota mínima per a entitats de suport és de cent euros l'any.</p>
<h2 id="proces-dadmissio">Proces d'admissio</h2>
<ul class="a">
<li>Per esdevenir entitat de suport membre s'ha de fer una sol·licitud i comprometre's a abonar la quota corresponent</li>
<li>La candidatura s’anunciarà a la resta de persones sòcies durant un període mínim de set dies</li>
<li>El col·lectiu o entitat sol·licitant serà acceptada com a nova sòcia a excepció que hi hagi un percentatge significatiu de sòcies que argumentin raonadament en contra durant el procés d'admissió</li>
<li>La persona que exerceixi el càrrec de secretària serà l'encarregada de tramitar l'admissió i comunicar-ne el resultat al col·lectiu o entitat sol·licitant</li>
</ul>
<h2 id="drets-i-deures">Drets i deures</h2>
<p>Els drets i deures de les entitats de suport es detallen al capítol dos, apartat vuit dels Estatuts de l'associació.</p>
<h3 id="drets">Drets</h3>
<p>Són drets de les entitats de suport:</p>
<ul class="a">
<li>Estar informades de les activitats de l'associació</li>
<li>Anunciar públicament que són sòcies de LaLoka</li>
</ul>
<h3 id="deures">Deures</h3>
<p>Són deures de les entitats de suport:</p>
<ul class="a">
<li>Abonar la quota corresponent</li>
<li>Informar amb 15 dies d’antelació del pagament de la següent quota que es volen donar de baixa de l’associació, sense perjudici que es pugui admetre candidatura de nou pel procediment establert</li>
</ul>
<h2 id="procediment-de-baixa">Procediment de baixa</h2>
<ul class="a">
<li>Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic</li>
<li>Si no s'abona la quota corresponent i no es contacta amb tresoria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si el no abonament de la quota es justifica degudament, l'entitat afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió</li>
</ul>
<h2 id="feu-vos-entitat-de-suport">Feu-vos entitat de suport</h2>
<ul class="a">
<li><a href="estatuts.html">Consulteu els Estatuts</a></li>
<li>Feu-nos arribar la sol·licitud per ser entitat de suport (crear formulari)</li>
</ul>

3036
package-lock.json
File diff suppressed because it is too large
View File

15
package.json

@ -0,0 +1,15 @@
{
"name": "eleventy-sample",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},
"keywords": [],
"author": "",
"license": "ISC",
"devDependencies": {
"@11ty/eleventy": "^0.12.1"
}
}

162
static/css/laloka.css

@ -0,0 +1,162 @@
body {
font-family: URW Gothic L, sans-serif;
font-size: 20px;
color: #333333;
background-color: #ececec;
}
@media screen and (min-width: 400px) {
.container {
width: 100%;
}
}
.content {
padding: 3rem;
background-color: #f9f9f9;
}
h1.pageTitle {
margin-bottom:0;
background-color: #8dd35f;
padding: 0 3rem;
}
code{
white-space: pre;
}
a:link {
color: green;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}
a:visited {
color: purple;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}
a:hover {
color: #1a1a1a;
background-color: transparent;
text-decoration: underline;
}
a:active {
color: blue;
background-color: transparent;
text-decoration: underline;
}
/* Style the top navigation bar */
.topnav {
overflow: hidden;
background-color: #1a1a1a;
padding: 18px 20px;
}
.topnav img {
float: right;
width: 360px;
height: 55px;
overflow: hidden;
}
/* Style the topnav links */
.topnav a, .topnav a:visited {
float: left;
display: block;
color: #8dd35f;
padding: 15px 10px;
text-decoration: none;
font-size: 22px;
}
/* Change color on hover */
.topnav a:hover {
background-color: #8dd35f;
color: #1a1a1a;
text-decoration: underline
}
/* Add an active class to highlight the current page */
.topnav a.active {
background-color: #8dd35f;
color: #1a1a1a;
text-decoration: none;
}
/* Hide the link that should open and close the topnav on small screens */
/*
.topnav .icon {
display: none;
}
*/
ol, ul {
list-style: auto;
margin-left: 3em;
}
ul {
list-style-type: square;
}
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
font-family: Bebas, "Bebas Neue", sans-serif;
color: #333333;
font-weight: bold;
letter-spacing: 0.015em;
margin-top 0;
margin-bottom 0;
}
h1 {
font-size: 44px;
}
h2 {
font-size: 36px;
}
h3 {
font-size: 28px;
}
h4 {
font-size: 24px;
}
h5 {
font-size: 20px;
}
/* Style the footer */
.footer {
background-color: #1a1a1a;
color: #8dd35f;
text-align: center;
padding: 3px 3px;
}
/* Style the footer links */
.footer a {
float: center;
display: block;
color: #8dd35f;
text-decoration: none;
font-size: 20px;
}
/* Change color on hover */
.footer a:hover {
background-color: #8dd35f;
color: #1a1a1a;
text-decoration: underline
}
/* Add an active class to highlight the current page */
.footer a.active {
background-color: #04AA6D;
color: purple;
text-decoration: underline }

427
static/css/normalize.css

@ -0,0 +1,427 @@
/*! normalize.css v3.0.2 | MIT License | git.io/normalize */
/**
* 1. Set default font family to sans-serif.
* 2. Prevent iOS text size adjust after orientation change, without disabling
* user zoom.
*/
html {
font-family: sans-serif; /* 1 */
-ms-text-size-adjust: 100%; /* 2 */
-webkit-text-size-adjust: 100%; /* 2 */
}
/**
* Remove default margin.
*/
body {
margin: 0;
}
/* HTML5 display definitions
========================================================================== */
/**
* Correct `block` display not defined for any HTML5 element in IE 8/9.
* Correct `block` display not defined for `details` or `summary` in IE 10/11
* and Firefox.
* Correct `block` display not defined for `main` in IE 11.
*/
article,
aside,
details,
figcaption,
figure,
footer,
header,
hgroup,
main,
menu,
nav,
section,
summary {
display: block;
}
/**
* 1. Correct `inline-block` display not defined in IE 8/9.
* 2. Normalize vertical alignment of `progress` in Chrome, Firefox, and Opera.
*/
audio,
canvas,
progress,
video {
display: inline-block; /* 1 */
vertical-align: baseline; /* 2 */
}
/**
* Prevent modern browsers from displaying `audio` without controls.
* Remove excess height in iOS 5 devices.
*/
audio:not([controls]) {
display: none;
height: 0;
}
/**
* Address `[hidden]` styling not present in IE 8/9/10.
* Hide the `template` element in IE 8/9/11, Safari, and Firefox < 22.
*/
[hidden],
template {
display: none;
}
/* Links
========================================================================== */
/**
* Remove the gray background color from active links in IE 10.
*/
a {
background-color: transparent;
}
/**
* Improve readability when focused and also mouse hovered in all browsers.
*/
a:active,
a:hover {
outline: 0;
}
/* Text-level semantics
========================================================================== */
/**
* Address styling not present in IE 8/9/10/11, Safari, and Chrome.
*/
abbr[title] {
border-bottom: 1px dotted;
}
/**
* Address style set to `bolder` in Firefox 4+, Safari, and Chrome.
*/
b,
strong {
font-weight: bold;
}
/**
* Address styling not present in Safari and Chrome.
*/
dfn {
font-style: italic;
}
/**
* Address variable `h1` font-size and margin within `section` and `article`
* contexts in Firefox 4+, Safari, and Chrome.
*/
h1 {
font-size: 2em;
margin: 0.67em 0;
}
/**
* Address styling not present in IE 8/9.
*/
mark {
background: #ff0;
color: #000;
}
/**
* Address inconsistent and variable font size in all browsers.
*/
small {
font-size: 80%;
}
/**
* Prevent `sub` and `sup` affecting `line-height` in all browsers.
*/
sub,
sup {
font-size: 75%;
line-height: 0;
position: relative;
vertical-align: baseline;
}
sup {
top: -0.5em;
}
sub {
bottom: -0.25em;
}
/* Embedded content
========================================================================== */
/**
* Remove border when inside `a` element in IE 8/9/10.
*/
img {
border: 0;
}
/**
* Correct overflow not hidden in IE 9/10/11.
*/
svg:not(:root) {
overflow: hidden;
}
/* Grouping content
========================================================================== */
/**
* Address margin not present in IE 8/9 and Safari.
*/
figure {
margin: 1em 40px;
}
/**
* Address differences between Firefox and other browsers.
*/
hr {
-moz-box-sizing: content-box;
box-sizing: content-box;
height: 0;
}
/**
* Contain overflow in all browsers.
*/
pre {
overflow: auto;
}
/**
* Address odd `em`-unit font size rendering in all browsers.
*/
code,
kbd,
pre,
samp {
font-family: monospace, monospace;
font-size: 1em;
}
/* Forms
========================================================================== */
/**
* Known limitation: by default, Chrome and Safari on OS X allow very limited
* styling of `select`, unless a `border` property is set.
*/
/**
* 1. Correct color not being inherited.
* Known issue: affects color of disabled elements.
* 2. Correct font properties not being inherited.
* 3. Address margins set differently in Firefox 4+, Safari, and Chrome.
*/
button,
input,
optgroup,
select,
textarea {
color: inherit; /* 1 */
font: inherit; /* 2 */
margin: 0; /* 3 */
}
/**
* Address `overflow` set to `hidden` in IE 8/9/10/11.
*/
button {
overflow: visible;
}
/**
* Address inconsistent `text-transform` inheritance for `button` and `select`.
* All other form control elements do not inherit `text-transform` values.
* Correct `button` style inheritance in Firefox, IE 8/9/10/11, and Opera.
* Correct `select` style inheritance in Firefox.
*/
button,
select {
text-transform: none;
}
/**
* 1. Avoid the WebKit bug in Android 4.0.* where (2) destroys native `audio`
* and `video` controls.
* 2. Correct inability to style clickable `input` types in iOS.
* 3. Improve usability and consistency of cursor style between image-type
* `input` and others.
*/
button,
html input[type="button"], /* 1 */
input[type="reset"],
input[type="submit"] {
-webkit-appearance: button; /* 2 */
cursor: pointer; /* 3 */
}
/**
* Re-set default cursor for disabled elements.
*/
button[disabled],
html input[disabled] {
cursor: default;
}
/**
* Remove inner padding and border in Firefox 4+.
*/
button::-moz-focus-inner,
input::-moz-focus-inner {
border: 0;
padding: 0;
}
/**
* Address Firefox 4+ setting `line-height` on `input` using `!important` in
* the UA stylesheet.
*/
input {
line-height: normal;
}
/**
* It's recommended that you don't attempt to style these elements.
* Firefox's implementation doesn't respect box-sizing, padding, or width.
*
* 1. Address box sizing set to `content-box` in IE 8/9/10.
* 2. Remove excess padding in IE 8/9/10.
*/
input[type="checkbox"],
input[type="radio"] {
box-sizing: border-box; /* 1 */
padding: 0; /* 2 */
}
/**
* Fix the cursor style for Chrome's increment/decrement buttons. For certain
* `font-size` values of the `input`, it causes the cursor style of the
* decrement button to change from `default` to `text`.
*/
input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,
input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
height: auto;
}
/**
* 1. Address `appearance` set to `searchfield` in Safari and Chrome.
* 2. Address `box-sizing` set to `border-box` in Safari and Chrome
* (include `-moz` to future-proof).
*/
input[type="search"] {
-webkit-appearance: textfield; /* 1 */
-moz-box-sizing: content-box;
-webkit-box-sizing: content-box; /* 2 */
box-sizing: content-box;
}
/**
* Remove inner padding and search cancel button in Safari and Chrome on OS X.
* Safari (but not Chrome) clips the cancel button when the search input has
* padding (and `textfield` appearance).
*/
input[type="search"]::-webkit-search-cancel-button,
input[type="search"]::-webkit-search-decoration {
-webkit-appearance: none;
}
/**
* Define consistent border, margin, and padding.
*/
fieldset {
border: 1px solid #c0c0c0;
margin: 0 2px;
padding: 0.35em 0.625em 0.75em;
}
/**
* 1. Correct `color` not being inherited in IE 8/9/10/11.
* 2. Remove padding so people aren't caught out if they zero out fieldsets.
*/
legend {
border: 0; /* 1 */
padding: 0; /* 2 */
}
/**
* Remove default vertical scrollbar in IE 8/9/10/11.
*/
textarea {
overflow: auto;
}
/**
* Don't inherit the `font-weight` (applied by a rule above).
* NOTE: the default cannot safely be changed in Chrome and Safari on OS X.
*/
optgroup {
font-weight: bold;
}
/* Tables
========================================================================== */
/**
* Remove most spacing between table cells.
*/
table {
border-collapse: collapse;
border-spacing: 0;
}
td,
th {
padding: 0;
}

418
static/css/skeleton.css

@ -0,0 +1,418 @@
/*
* Skeleton V2.0.4
* Copyright 2014, Dave Gamache
* www.getskeleton.com
* Free to use under the MIT license.
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
* 12/29/2014
*/
/* Table of contents
- Grid
- Base Styles
- Typography
- Links
- Buttons
- Forms
- Lists
- Code
- Tables
- Spacing
- Utilities
- Clearing
- Media Queries
*/
/* Grid
*/
.container {
position: relative;
width: 100%;
max-width: 960px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
box-sizing: border-box; }
.column,
.columns {
width: 100%;
float: left;
box-sizing: border-box; }
/* For devices larger than 400px */
@media (min-width: 400px) {
.container {
width: 85%;
padding: 0; }
}
/* For devices larger than 550px */
@media (min-width: 550px) {
.container {
width: 80%; }
.column,
.columns {
margin-left: 4%; }
.column:first-child,
.columns:first-child {
margin-left: 0; }
.one.column,
.one.columns { width: 4.66666666667%; }
.two.columns { width: 13.3333333333%; }
.three.columns { width: 22%; }
.four.columns { width: 30.6666666667%; }
.five.columns { width: 39.3333333333%; }
.six.columns { width: 48%; }
.seven.columns { width: 56.6666666667%; }
.eight.columns { width: 65.3333333333%; }
.nine.columns { width: 74.0%; }
.ten.columns { width: 82.6666666667%; }
.eleven.columns { width: 91.3333333333%; }
.twelve.columns { width: 100%; margin-left: 0; }
.one-third.column { width: 30.6666666667%; }
.two-thirds.column { width: 65.3333333333%; }
.one-half.column { width: 48%; }
/* Offsets */
.offset-by-one.column,
.offset-by-one.columns { margin-left: 8.66666666667%; }
.offset-by-two.column,
.offset-by-two.columns { margin-left: 17.3333333333%; }
.offset-by-three.column,
.offset-by-three.columns { margin-left: 26%; }
.offset-by-four.column,
.offset-by-four.columns { margin-left: 34.6666666667%; }
.offset-by-five.column,
.offset-by-five.columns { margin-left: 43.3333333333%; }
.offset-by-six.column,
.offset-by-six.columns { margin-left: 52%; }
.offset-by-seven.column,
.offset-by-seven.columns { margin-left: 60.6666666667%; }
.offset-by-eight.column,
.offset-by-eight.columns { margin-left: 69.3333333333%; }
.offset-by-nine.column,
.offset-by-nine.columns { margin-left: 78.0%; }
.offset-by-ten.column,
.offset-by-ten.columns { margin-left: 86.6666666667%; }
.offset-by-eleven.column,
.offset-by-eleven.columns { margin-left: 95.3333333333%; }
.offset-by-one-third.column,
.offset-by-one-third.columns { margin-left: 34.6666666667%; }
.offset-by-two-thirds.column,
.offset-by-two-thirds.columns { margin-left: 69.3333333333%; }
.offset-by-one-half.column,
.offset-by-one-half.columns { margin-left: 52%; }