Browse Source

afegir accents socies

main
xaloc 11 months ago
parent
commit
ebc3ce809b
 1. 10
    _src/socies/actives.md
 2. 4
    _src/socies/colaboradores.md
 3. 6
    _src/socies/index.md
 4. 4
    _src/socies/suport.md

10
_src/socies/actives.md

@ -1,10 +1,10 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Socia activa
title: Sòcia activa
---
<p>Són sòcies actives aquelles persones que, a més de compartir els principis fundacionals de l'associació, volen participar en el dia a dia de l'associació, és a dir, en la seva gestió interna i en l'execució dels seus projectes. La quota mínima per ser sòcia activa és de tres euros al mes.</p>
<h2 id="procés-dadmissió">Proces d'admissio</h2>
<h2 id="procés-dadmissió">Procés d'admissió</h2>
<ul class="a">
<li>Per esdevenir sòcia activa s'ha de fer una sol·licitud i comprometre's a abonar la quota corresponent</li>
<li>La candidatura s’anunciarà a la resta de persones sòcies durant un període mínim de set dies</li>
@ -20,7 +20,7 @@ title: Socia activa
<li>Anunciar públicament que són sòcies de LaLoka</li>
<li>Tenir veu i vot en les assemblees generals, i participar de comissions i grups de treball</li>
<li>Vetar de manera argumentada l’admissió de noves sòcies si consideren que es posa en joc els fonaments de l'associació</li>
<li>Prèvia consulta i aprovació, emprendre iniciatives aliniades amb els objectius i accions de l'associació</li>
<li>Prèvia consulta i aprovació, emprendre iniciatives alineades amb els objectius i accions de l'associació</li>
</ul>
<h3 id="deures">Deures</h3>
<p>Són deures de les sòcies actives:</p>
@ -33,10 +33,10 @@ title: Socia activa
<h2 id="procediment-de-baixa">Procediment de baixa</h2>
<ul class="a">
<li>Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic</li>
<li>Si no s'abona la quota i no es contacta amb tresoria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si no s'abona la quota i no es contacta amb tresoreria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si el no abonament de la quota es justifica degudament, la persona afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió</li>
</ul>
<h2 id="fes-te-socia-activa">Fes-te socia activa</h2>
<h2 id="fes-te-socia-activa">Fes-te sòcia activa</h2>
<ul class="a">
<li><a href="estatuts.html">Consulta els Estatuts</a></li>
<li>Fes-nos arribar la sol·licitud per ser sòcia activa (enllaç formulari)</li>

4
_src/socies/colaboradores.md

@ -1,6 +1,6 @@
---
layout: base-layout.njk
title: Socia col·laboradora
title: Sòcia col·laboradora
---
@ -38,7 +38,7 @@ Els drets i deures de les sòcies col·laboradores es detallen al capítol dos,
<ul>
<li>Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic</li>
<li>Si no s'abona la quota i no es contacta amb tresoria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si no s'abona la quota i no es contacta amb tresoreria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si el no abonament de la quota es justifica degudament, la persona afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió</li>
</ul>

6
_src/socies/index.md

@ -5,14 +5,14 @@ title: Associa't
Qualsevol persona interessada en la cultura lliure pot esdevenir sòcia activa o col·laboradora de LaLoka. Associar-se és una manera de mostrar el teu suport a la divulgació i creació de cultura lliure en català. Si ets una persona individual, pots escollir entre sòcia activa i sòcia col·laboradora. La quota mínima per a les persones individuals és de tres euros al mes. Si sou una entitat, també podeu fer-vos membre en qualitat d'entitat de suport.
<br />
[Estatuts de l'associacio](/associacio/estatuts/)
[Estatuts de l'associació](/associacio/estatuts/)
## Socia activa
## Sòcia activa
Són sòcies actives aquelles persones que, a més de compartir els principis fundacionals de l'associació, volen participar en el dia a dia de l'associació, és a dir, en la seva gestió interna i en l'execució dels seus projectes.
<br />
[Fer-se sòcia activa](/socies/actives/)
## Socia col·laboradora
## Sòcia col·laboradora
Són sòcies col·laboradores aquelles persones que comparteixen els principis fundacionals de l'associació però no estan interessades en gestionar el seu funcionament diari.
<br />
[Fer-se sòcia col·laboradora](/socies/colaboradores/)

4
_src/socies/suport.md

@ -4,7 +4,7 @@ title: Entitat de suport
---
<p>Si sou un col·lectiu o entitat, podeu fer-vos entitat de suport. La quota mínima per a entitats de suport és de cent euros l'any.</p>
<h2 id="proces-dadmissio">Proces d'admissio</h2>
<h2 id="proces-dadmissio">Procés d'admissió</h2>
<ul class="a">
<li>Per esdevenir entitat de suport membre s'ha de fer una sol·licitud i comprometre's a abonar la quota corresponent</li>
<li>La candidatura s’anunciarà a la resta de persones sòcies durant un període mínim de set dies</li>
@ -28,7 +28,7 @@ title: Entitat de suport
<h2 id="procediment-de-baixa">Procediment de baixa</h2>
<ul class="a">
<li>Per demanar la baixa de l'associació formalment s'ha d'escriure un correu electrònic</li>
<li>Si no s'abona la quota corresponent i no es contacta amb tresoria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si no s'abona la quota corresponent i no es contacta amb tresoreria en 15 dies es considerarà baixa de l’associació</li>
<li>Si el no abonament de la quota es justifica degudament, l'entitat afectada continuarà sent sòcia sense tornar a passar pel procés d’admissió</li>
</ul>
<h2 id="feu-vos-entitat-de-suport">Feu-vos entitat de suport</h2>

Loading…
Cancel
Save