Lloc web de l'associació LaLoka https://laloka.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1.3 KiB

layout title
base-layout.njk Associa't

Qualsevol persona interessada en la cultura lliure pot esdevenir sòcia activa o col·laboradora de LaLoka. Associar-se és una manera de mostrar el teu suport a la divulgació i creació de cultura lliure en català. Si ets una persona individual, pots escollir entre sòcia activa i sòcia col·laboradora. La quota mínima per a les persones individuals és de tres euros al mes. Si sou una entitat, també podeu fer-vos membre en qualitat d'entitat de suport.
Estatuts de l'associació

Sòcia activa

Són sòcies actives aquelles persones que, a més de compartir els principis fundacionals de l'associació, volen participar en el dia a dia de l'associació, és a dir, en la seva gestió interna i en l'execució dels seus projectes.
Fer-se sòcia activa

Sòcia col·laboradora

Són sòcies col·laboradores aquelles persones que comparteixen els principis fundacionals de l'associació però no estan interessades en gestionar el seu funcionament diari.
Fer-se sòcia col·laboradora

Entitat de suport

Si sou un col·lectiu o entitat, podeu fer-vos entitat de suport. La quota mínima per a entitats de suport és de cent euros l'any.
Esdevenir entitat de suport