Un repositori per anar fent la traducció al francès de la revisió del llibre "Fedivers: mitjans socials federats per una web comunitària". I si més idiomes el volen utilitzar doncs ja ho mirem.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
xaloc 115a802c7d traduir xarxa vs servei i lliure vs obert vs privatiu + apartat crèdits 10 months ago
LICENSE Initial commit 10 months ago
README.md Initial commit 10 months ago
fedivers-mitjans-federats.md Afegir original i eliminar # en les ids 10 months ago
fedivers-mitjans-federats_fr.md traduir xarxa vs servei i lliure vs obert vs privatiu + apartat crèdits 10 months ago

README.md

FediLlibret-2022

Un repositori per anar fent la traducció al francès de la revisió del llibre "Fedivers: mitjans socials federats per una web comunitària".

I si més idiomes el volen utilitzar doncs ja ho mirem.